SALARIZARE   ÎNVĂȚĂMÂNT

Normare

Ordinul MENCS nr. 4477/2016 – aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar

ORDIN privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcțiile didactic auxiliare din învățământul preuniversitar secretar școlar, laborant școlar, pedagog școlar, corepetitor, pe etape de formare continuă — debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat